Hermann Pfeifer ville være fyldt 90 år i januar.

Hermann Pfeifer ville være fyldt 90 år i januar.

I anledning af Hermann Pfeifers 90. fødselsdag æres hans minde som den usædvanlige iværksætter og engagerede borger han var

Efter 2. verdenskrig forvandlede Hermann Pfeifer en lille håndværksvirksomhed til en af de største industrivirksomheder i regionen: firmaet PFEIFER Seil- und Hebetechnik, der i dag beskæftiger 1500 medarbejdere på globalt plan. Men Hermann Pfeifer var ikke kun en usædvanlig industrimand. Han var også en engageret borger og politiker, der udover hjemstavnsbøger og digte på sin hjemstavns dialekt også forærede byen Memmingen en af de største og mest populære fester: Wallenstein-festspillene. Den 7. januar ville Hermann Pfeifer, der døde i 2000, være fyldt 90 år. Hermann Pfeifer var søn og næstældste barn af ægeparret Eduard og Katharina Pfeifer (født Hail). Katharina Hail havde arvet en håndværksvirksomhed til rebslagervarer efter sin far. Denne lå i Kalchstraße i Memmingen. Eduard Pfeifer, som selv bl.a. var udlært rebslager, døde i 1950 i en alder af kun 62 år.

Trådte i sin fars fodspor med kun 22 år

Hans søn Hermann var på det tidspunkt lige fyldt 22 år og var ikke umiddelbart i stand til at overtage forretningen, da han efter uddannelsen på tekstilskolen i Sorau endnu manglede praktisk erfaring som rebslagerlærling for at kunne aflægge sin mesterprøve. Han fik derfor en særlig tilladelse til at aflægge prøven inden for et år for at kunne føre farens forretning videre, og han bestod med udmærkelse. Fra 1951 videreførte han virksomheden i eget navn.

Kreativ, inspireret og handlekraftig

“Blandt datidens tyske rebslagere har min far utvivlsomt være blandt de mest kreative, inspirerede og handlekraftige. Han forstod virkelig på den ene side at imødekomme den stigende efterspørgsel efter wirer med et bredt og meget kvalificeret sortiment og alle former for endeforbindelser og på den anden side at markedsføre en stadig bredere vifte af anhugningsgrej, løftegrej og løfteanordninger“, konstaterer den nuværende leder af familievirksomheden, Gerhard Pfeifer, der viderefører den i 12 generation.

Strategisk vækst

Allerede mens Hermann Pfeifer levede hørte PFEIFER Seil- und Hebetechnik med dens dengang 10 afdelinger i Tyskland til de største forhandlere af reb og anhugningsmidler i Tyskland og resten af Europa. Udover at opkøbe flere lokale og regionale virksomheder inden for faget samt andre lignende virksomheder rundt omkring i Tyskland, bestod Hermann Pfeifers vel nok største bedrift – set ud fra et strategisk synspunkt – i opkøbet af rebslageriet Gustav Kocks GmbH (Drako) i byen Mülheim an der Ruhr.

Basis for virksomhedsgruppens internationalisering

Opkøbet af Drako og dens datterselskaber betød, at PFEIFER nu ejede nogle af de større distributionsselskaber i udlandet. Med Drako som en af de teknisk førende producenter af stålwirer til elevatorer fik Hermann Pfeifer udvidet virksomhedens muligheder for værdiskabende tiltag og samtidig lagt grobunden til virksomhedsgruppens internationalisering.

Initiativtager bag Wallenstein-festspillene

Hermann Pfeifer var dog ikke kun en usædvanlig iværksætter. Han engagerede sig også på forskellige samfundsmæssige og kulturelle områder. Han dyrkede forskellige former for sport, var medlem af kirkebestyrelsen og af synoden for den evangeliske kirke i delstaten Bayern. Derudover var han domsmand, dommer i handelsretlige sager, byrådsmedlem samt hjemstavnsdigter og var gennem hele livet bestyrelsesmedlem i forskellige foreninger i sin hjemby Memmingen. I sin egenskab af medinitiativtager, spiritus rector, primus motor og organisator vil han også blive husket for at have skænket byen de i dag så populære Wallenstein-festspil, der er kendt langt ud over bygrænserne. For sit store engagement på mange forskellige områder modtog han gennem hele livet en lang række hædersbevisninger og anerkendelser. Deriblandt byen Memmingens bysegl samt hhv. Forbundsrepublikkens og den bayerske delstats fortjenestorden.

Familiefar og ansvarsbevidst borger

Udover sit store samfundsengagement stiftede Hermann Pfeifer familie med Sieglinde Pfeifer (født Elger), og sammen fik de fem børn. “Min mor, som i dag er vores seniorchef, har i alle årene været min far en loyal partner og vigtig støtte med sin egen stærke karakter, oprigtighed og mange interesser, og det har også båret dem igennem mere svære tider“, husker Gerhard Pfeifer. “I anledning af hans 90. fødselsdag vil jeg gerne ære min far Hermann Pfeifers minde som den usædvanlige iværksætter, kreative ånd og engagerede og ansvarsbevidste borger han var.“

Information about cookies & data protection

We use cookies to optimise our web page for you. By continuing to use the web page you agree to the use of cookies. Further information about cookies can be found in our data protection declaration.

Required cookies

Required cookies are mandatory for the basic functions of the website. Without these cookies, you will unfortunately not be able to use our website. These cookies are always set when you use the website. No personal data is collected or stored.

Functional cookies

These cookies allow us to analyze website usage so that we can measure and improve its performance. No personal data is collected or stored.

Data protection declaration