Przegląd roczny 2017: W przyszłość -wzmocnieni nową strukturą organizacyjną

Dla PFEIFER, 2017 był rokiem obfitującym w najwięcej wydarzeń w ciągu ostatnich lat. Wprowadzono liczne innowacje w ramach grupy spółek- zarówno w siedzibie głównej w Memmingen oraz w ponad 30 spółkach zależnych. Największą zmianą było wprowadzenie nowej struktury firmy z podziałem na jednostki organizacyjne.

Nowa organizacja w czterech obszarach

Aby w przyszłości bardziej efektywnie rozwinąć mocne strony Grupy PFEIFER, firma znajduje się w trakcie reorganizacji. W tym kontekście tradycyjne przedsiębiorstwo połączyło osiem swoich działów w cztery niezależnie zarządzane jednostki organizacyjne, uwzględniając wspólne rynki, klientów oraz procesy biznesowe. "W ostatnich latach Grupa PFEIFER mocno się rozwinęła w wymiarze międzynarodowym i osiągnęła rozmiar, który wymusił konieczność wprowadzenia nowej, zorientowanej na przyszłość struktury organizacyjnej. Mierzymy się więc z wyzwaniem przegrupowania działów firmy w cztery jednostki organizacyjne” wyjaśnił Gerhard Pfeifer, Prezes Grupy PFEIFER.

Wzrost obrotów

Grupa PFEIFER w 2017 była w stanie znacząco zwiększyć swoje obroty do prawie 260 milionów Euro. Na przykład, jednostka Technika Budowlana zarejestrowała bardzo dobry wzrost zarówno na rynku krajowym jak i wielu rynkach międzynarodowych, po części dzięki wsparciu dobrej koniunktury w sektorze budowlanym. Po udanych akwizycjach firm w USA, Chinach oraz Austrii, jednostka PFEIFER Technika Konstrukcji Linowych zrealizowała swoje pierwsze projekty jako w pełni zintegrowany dostawca kompletnego asortymentu w sektorze budownictwa z elementów konstrukcji lekkiej. Przykładami są odnowienie dachu Mercedes-Benz Arena w Stuttgarcie oraz naprawa dachu z powłoki membranowej Aquatic Centre w Kuala Lumpur. Pomimo trudnych warunków brzegowych, PFEIFER Technika Linowa i Dźwigowa były w stanie zdobyć dodatkowe zlecenia od producentów żurawi na dostawę pierwszego zalinowania. Biznes związany z obsługą posprzedażową, w większości, również rozwinęła się w sposób satysfakcjonujący. Kolejnym pozytywnym czynnikiem był fakt, że w Chinach produkuje się coraz więcej żurawi.

Lokalna obecność na ważnych rynkach eksportowych

Zapytany o rozwój na rynku międzynarodowym, szef firmy odpowiedział: “Na naszych najważniejszych rynkach eksportowych w przyszłości będziemy koncentrować się na miejscowych strukturach, tak aby w jak najlepszym stopniu sprostać lokalnym wymaganiom. Na przykład, w 2017 roku przenieśliśmy się do dwóch nowych lokalizacji w Chinach i otworzyliśmy nowe centrum konfekcjonowania w USA.”

Cyfryzacja– projekt przyszłości

Cyfryzacja będzie również przedmiotem zainteresowania PFEIFER w nadchodzących latach. "Naszym wyzwaniem jest w zrozumienie w pełni znaczenia narzędzi cyfrowych i zastosowanie ich w praktyce naszej oraz naszych klientów. Przykładem tego są nasze teleskopowe chwytaki do zwojów. Są one obecnie w stanie połączyć się ze swoim medium przy pomocy sieci i inteligentnych czujników oraz przekazywać w sposób poglądowy dane przy pomocy aplikacji.” powiedział Gerhard Pfeifer.

Information about cookies & data protection

We use cookies to optimise our web page for you. By continuing to use the web page you agree to the use of cookies. Further information about cookies can be found in our data protection declaration.

Required cookies

Required cookies are mandatory for the basic functions of the website. Without these cookies, you will unfortunately not be able to use our website. These cookies are always set when you use the website. No personal data is collected or stored.

Functional cookies

These cookies allow us to analyze website usage so that we can measure and improve its performance. No personal data is collected or stored.

Data protection declaration