Impresum

Informace podle § 5 zákona o telekomunikacích a médiích (TMG) a § 55 odst. 2 státní smlouvy s rozhlasem (RfStV)

Odpovědnost za uspořádání a rozvržení

PFEIFER Holding GmbH & Co. KG
Dr.-Karl-Lenz-Straße 66
DE-87700 Memmingen
Německo

Jednatel
Gerhard Pfeifer, Roland Otto

Tel. +49 8331 937-0
Fax +49 8331 937-294
E-mail info@pfeifer.de

Rejstříkový soud Memmingen
Komanditní společnost, sídlo Memmingen, HRA 8026
Společník s osobním ručením
Pfeifer-Verwaltungs-GmbH, sídlo Memmingen, HRB 8565
DIČ: DE 129086454

Tato tiráž je platná i pro následující profily na sociálních sítích:

Informace o odpovědnosti za výrobky

Spokojenost zákazníků je ústředním tématem všech činností v rámci skupiny PFEIFER. Z tohoto důvodu jsme připravili internetovou stránku, která u každého výrobku transparentně uvádí, který podnik příslušný výrobek vyrábí nebo prodává. V této souvislosti upozorňujeme na skutečnost, že za výrobek a kvalitu výrobku ručí zásadně váš smluvní partner. Omezení se nevztahuje na případy naší hrubé nedbalosti nebo úmyslného porušení povinností. Za běžnou nedbalost (s výjimkou případů újmy na životě, zdraví nebo úrazu) ručíme pouze za předpokladu, že zanedbáme důležité smluvní povinnosti (základní povinnosti), přičemž ručení se omezuje na typické smluvní a předvídatelné škody. Pokud je ručení podle této zásady vyloučeno nebo omezeno, platí to také pro osobní ručení našich zaměstnanců, pracovníků, zástupců, orgánů a zmocněnců.

Copyright

© PFEIFER Holding GmbH & Co. KG, Memmingen (Německo). Všechna práva vyhrazena. Obsah a uspořádání naší internetové stránky jsou chráněny autorskými právy. Text, části textů, obrázky, grafika, zvuk, animace, videa a jejich uspořádání na této internetové stránce podléhají ochraně autorskými právy a jinými ochrannými zákony. Obsah této internetové stránky je zakázáno kopírovat, upravovat, zpracovávat, pozměňovat k veřejným nebo komerčním účelům, nebo jej zpřístupnit třetím osobám. Upozorňujeme na skutečnost, že obrázky umístěné na internetových stránkách společnosti PFEIFER zčásti podléhají autorským právům třetích osob.

Ručení

Tato internetová stránka byla vytvořena s maximální možnou pečlivostí. Přesto však nelze převzít žádné záruky za bezchybnost a přesnost obsažených informací. Vylučujeme jakékoliv záruky za škody vzniklé přímo nebo nepřímo v důsledku používání této internetové stránky, pokud tyto škody nevzniknou úmyslně nebo hrubou nedbalostí. Pokud vede z této stránky odkaz na jiné internetové stránky, které provozují třetí osoby, nepřebíráme žádnou odpovědnost za jejich obsah.

Cookie a oznámení o ochraně osobních údajů

Abychom pro Vás optimálně uzpůsobili naše webové stránky, používáme soubory cookies. Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete svůj souhlas s používáním cookies. Více informací o cookies naleznete v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů.
OK