Ochrana dat

 

Cookie settings

We use cookies to optimise our web page for you. We also use cookies from third parties. By giving your consent, you agree that we may use cookies.

Change cookie settings

Prohlášení o ochraně osobních dat

 

Úvod

My, společnost PFEIFER Holding GmbH & Co. KG, jako odpovědný orgán, Vás níže informujeme o tom, jaké osobní údaje jsou při používání naší internetové stránky (https://www.pfeifer.info) zpracovávány a k jakým účelům. Základem pro toto prohlášení o ochraně osobních údajů je evropské obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), spolkový zákon o ochraně osobních údajů (nový BDSG) a zákon Spolkové republiky Německo o elektronických médiích (TMG).

Jméno a adresa odpovědné osoby ve smyslu článku 4 GDPR

PFEIFER Holding GmbH & Co. KG
Dr.-Karl-Lenz-Straße 66
DE-87700 Memmingen
Německo

Jednatel
Carlos Carranza

Tel. +49 8331 937-0
Fax +49 8331 937-294
E-mail info@pfeifer.de

Inspektor ochrany údajů: datenschutz@pfeifer.de

Šifrování

Pro zajištění ochrany Vašich dat při přenosu používáme postupy šifrování odpovídající nejnovějším technologiím, jako je SSL přes HTTPS.

Navázání kontaktu

Naše internetová stránka Vám umožňuje navázat s námi kontakt prostřednictvím e-mailu nebo kontaktního formuláře. Vámi poskytnuté informace budou v souladu s účelem zpracování příslušného dotazu i případných navazujících otázek zpracovány podle článku 6 odst. 1, písm.b) GDPR. Informace nepředáváme dalším osobám s případnou výjimkou předání ostatním společnostem skupiny PFEIFER.

Soubory protokolu serveru

Z bezpečnostních důvodů (například pro účely objasnění zneužití nebo podvodného jednání) ukládáme v souladu s našimi oprávněnými zájmy ve smyslu čl. 6 odst. 1, písm.f) GDPR při každém přístupu na naše webové stránky mimo jiné i IP adresu uživatele a časové razítko přístupu v takzvaných souborech protokolu serveru. Tyto informace jsou ukládány po dobu 7 dní a poté jsou vymazány. Z výmazu jsou vyloučeny pouze informace, jejichž uchovávání je nutné pro dokazování konkrétní události, dokud není daná událost s konečnou platností objasněna.

Zpravodaj

Při přihlášení se k odběru našeho newsletteru budou Vámi uvedené údaje použity výhradně k tomuto účelu. Pro platnou registraci potřebujeme Vaši e-mailovou adresu. Abychom ověřili, že přihlášení skutečně provedl majitel e-mailové adresy, používáme postup „double-opt-in“. Za tímto účelem protokolujeme objednávku newsletteru, zaslání potvrzovacího e-mailu a příjem takto vyžádané odpovědi. Zpracování Vašich kontaktních údajů a zaslání newsletteru probíhá na základě Vašeho souhlasu podle článku 6 odst. 1, písm. a). GDPR. Doručování zpravodaje a s tím spojený souhlas k uložení e-mailu můžete kdykoliv odvolat. V každém newsletteru je uveden příslušný odkaz. Newsletter zasílá společnost mailingwork GmbH, Birkenweg 7, 09569 Oederan, Německo, jejíž prohlášení o ochraně osobních údajů si můžete přečíst na odkazu https://mailingwork.de/datenschutz/.

Odkazy na externí webové stránky

Na našich internetových stránkách mohou být odkazy na externí webové stránky. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na externí webové stránky, protože nemůžeme převzít za jejich obsah a jejich realizaci ochrany osobních údajů žádnou odpovědnost.

Vložená videa na YouTube

Do naší online nabídky jsou vložena jednotlivá videa. Provozovatelem pluginů je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC je dceřinou společností Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Videa jsou poskytována společností YouTube LLC, která se dozvěděla o Vaší IP adrese z důvodu dodání obsahu. Když si tato videa přehráváte, ukládá služba YouTube cookies. Na používání Vaší IP adresy, a tím i cookies ukládaných prostřednictvím YouTube nemáme žádný vliv. Ustanovení o ochraně osobních údajů zveřejněná společností YouTube, která jsou k dispozici na adrese https://policies.google.com/privacy?hl=cs, poskytují informace o shromažďování, zpracování a používání osobních údajů společnostmi YouTube a Google.

Google Maps

Do naší online nabídky jsou začleněny i mapy mapové služby Google-Maps. Provozovatelem této služby je společnost Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Pro účely dodání obsahu se společnost Google dozví Vaši IP adresu. Na používání Vaší IP adresy společností Google nemáme žádný vliv. Ustanovení o ochraně osobních údajů zveřejněná společností Google jsou k dispozici na https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

Google reCAPTCHA

Na základě našich oprávněných zájmů (bezpečnost našeho internetového výstupu, jakož i obrana proti nechtěnému, automatizovanému přístupu) ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR používáme na našich webových stránkách Google reCAPTCHA. Jedná se o službu společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA. Prostřednictvím této služby může společnost Google zjistit, ze které webové stránky byl zaslán dotaz a ze které IP adresy používáte tzv. vstupní box reCAPTCHA. Kromě vaší IP adresy společnost Google podchycuje pokud možno ještě další informace, které jsou zapotřebí pro nabídku a zajištění této služby. Na adrese https://policies.google.com/privacy?hl=cs uvádí společnost Google další informace o všeobecném nakládání s vašimi uživatelskými daty.

Funkce Google Remarketing a „Podobné cílové skupiny“

Na základě našich oprávněných zájmů (cíleně oslovovat návštěvníky webové stránky reklamou, a to umístěním personalizovaných reklam založených na jejich zájmovém chování, jakmile navštíví jiné webové stránky v rámci Google Display Network) ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR používáme na našich webových stránkách funkci Google Remarketing a „Podobné cílové skupiny“ společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA. Tato funkce je určena k analýze chování návštěvníků a zájmu návštěvníků. K provádění analýzy využití webových stránek používá společnost Google soubory cookies. Jejich pomocí se eviduje návštěvnost webových stránek i anonymní údaje o používání webových stránek. Osobní údaje návštěvníků webových stránek se neukládají. Pokud následně navštívíte jinou webovou stránku, která je součástí sítě Google Display Network, zobrazí se vám reklamní sdělení, která budou s velkou pravděpodobností obsahovat dříve vyvolané oblasti produktů a informací. Vaše údaje budou případně předány také do USA. Pro předávání údajů do USA existuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně. Používání souborů cookies společností Google můžete trvale deaktivovat pomocí níže uvedeného odkazu a stažením a instalací pluginu, který je k dispozici na: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=cs Popřípadě můžete deaktivovat používání cookies třetími stranami poskytujícími služby, a sice vyvoláním odhlašovací stránky iniciativy Network Advertising Initiative na adrese https://www.networkadvertising.org/choices/ a podle dalších zde uvedených informací o možnosti opt-out. Další informace o remarketingu společnosti Google a její prohlášení o ochraně osobních údajů naleznete na adrese: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=cs

Cookies

V souladu s našimi oprávněnými zájmy (analýza, optimalizace a ekonomický provoz naší online nabídky) ve smyslu článku 6, odst. 1, písm.f) GDPR používáme na naší webové stránce tzv. cookies. Jedná se přitom o malé soubory, které jsou ukládány na počítači uživatele k tomu, aby bylo možné uložit specifická nastavení k použití naší internetové stránky. Tímto získáváme automaticky určitá data (např. IP adresu, používaný prohlížeč, operační systém) o Vašem počítači a Vašem připojení k internetu. Naše internetové stránky můžete používat i bez cookies tím, že deaktivujete na svém prohlížeči používání cookies. Komfort a rozsah funkce naší nabídky může ovšem být deaktivací cookies omezen. Ke zjištění informací o tom, jakým způsobem deaktivovat cookies ve vašem prohlížeči, použijte funkci nápovědy.

Google Analytics

V souladu s našimi oprávněnými zájmy (analýza, optimalizace a ekonomický provoz naší online nabídky) ve smyslu článku 6, odst. 1, písm. f) GDPR používáme na naší internetové stránce nástroj Google Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používají takzvané „cookies“. Jedná se přitom o malé soubory, které jsou ukládány na počítači uživatele, a umožňují tak analýzu používání internetové stránky. Google může na základě těchto informací z našeho pověření vyhodnocovat používání naší internetové stránky tak, aby pro nás vystavil reporty o aktivitách webové stránky. Informace o využívání této internetové stránky, vytvořené souborem cookie, jsou přeneseny do serveru společnosti Google v USA, a tam jsou uloženy. Z důvodu legislativních požadavků je na naší stránce aktivní funkce anonymizace IP nabízená společností Google. Tím je vaše IP adresa již v rámci členských států EU nebo jiných signatářských států dohody o evropském hospodářském prostoru zkrácena, a tím je anonymizována. Adresa IP, která je v rámci Google Analytics zjištěna z vašeho prohlížeče, není spojována s jinými daty společnosti Google.

Naše internetové stránky můžete používat i bez cookies tím, že deaktivujete na svém prohlížeči používání cookies. Uživatelský komfort a rozsah funkce naší nabídky může ovšem být deaktivací cookies omezen. Ke zjištění informací o tom, jakým způsobem deaktivovat cookies ve vašem prohlížeči, použijte funkci nápovědy.

Navíc můžete zabránit záznamu dat generovaných prostřednictvím souboru cookie, dat se vztahem k využití webové stránky (vč. vaší IP adresy) a zpracování těchto dat společností Google tím, že na následujícím odkazu stáhnete dostupný doplněk pro prohlížeč a nainstalujete jej: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs

Alternativou doplňku pro prohlížeč nebo pro mobilní zařízení je možnost klepnout na tento odkaz tak, abyste do budoucna zabránili záznamu ze strany Google Analytics na této internetové stránce. K tomu bude na vašem přístroji uložen soubor Opt-Out-Cookie. Pokud chcete cookies vymazat, klepněte znovu na následující odkaz.

Používání skriptů knihoven a webových fontů

Aby byl náš obsah kompatibilní s prohlížeči a graficky přitažlivý, používáme na naší stránce skripty knihoven a fonty knihoven. Vyvolání skriptů knihoven nebo fontů knihoven automaticky spustí připojení k provozovateli knihovny. Provozovatel příslušné knihovny může příslušná data knihoven k vyvolání shromažďovat a vyhodnocovat.

Webové fonty používané na naší stránce jsou poskytovány společností Monotype Imaging Holdings Inc., 600 Unicorn Park Drive, Woburn, Massachusetts, USA.

Směrnice o ochraně údajů provozovatele knihovny najdete na adrese https://www.myfonts.com/info/legal/#Privacy.

Stránka pro naše příznivce na Facebooku / údaje o statistikách

Při návštěvě facebookové stránky pro naše příznivce shromažďuje Facebook pomocí souborů cookies informace o návštěvnících stránky. Vzhledem k tomu, že společnost Facebook a my, jako provozovatelé stránky pro naše příznivce, neseme ve smyslu GDPR společnou odpovědnost, můžete uplatnit svá práva jako dotčená osoba buď přímo u společnosti Facebook Irsko, nebo u nás. Primární odpovědnost za zpracování „statistických dat“ získaných z naší fanouškovské stránky na Facebooku nese společnost Facebook. Facebook zajišťuje plnění všech závazků s ohledem na tyto údaje, které vyplývají z nařízení GDPR. My jako provozovatelé nerozhodujeme o zpracování statistických dat a o době ukládání souborů cookies. Viz též následující doplnění ustanovení společnosti Facebook, která se týkají stránek pro příznivce: www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Facebook Pixel

Tato webová stránka využívá funkce remarketingu „Custom Audiences“ společnosti Facebook Inc. („Facebook“). Tato funkce slouží k prezentaci personalizovaných reklam („Facebook-Ads“) návštěvníkům této webové stránky v rámci jejich návštěvy sociální sítě Facebook. Za tímto účelem byl na této webové stránce umístěn společností Facebook tzv. „remarketing tag“. Prostřednictvím tohoto tagu je při návštěvě této stránky vytvořeno přímé spojení se servery společnosti Facebook. Na server společnosti Facebook jsou přitom přeneseny informace o tom, že jste navštívili tuto webovou stránku, a Facebook v případě potřeby přiřadí tuto informaci vašemu osobnímu uživatelskému účtu na Facebooku. Bližší informace o shromažďování a využívání dat společností Facebook a o vašich příslušných právech a možnostech ochrany vaší osobní sféry najdete v informacích o ochraně osobních údajů společnosti Facebook: www.facebook.com/about/privacy/ Pokud si přejete deaktivovat funkci remarketingu „Custom Audiences“, můžete tak učinit na stránkách www.facebook.com/settings/. Přitom musíte být přihlášeni na Facebooku.

Výhrada změn

Vyhrazujeme si právo provést v budoucnu změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů tak, abychom je mohli kdykoliv přizpůsobit naší webové nabídce a měnícím se legislativním požadavkům.

Vaše práva na přístup, opravu, zablokování, námitky a výmaz

Kdykoliv máte právo získat informace o údajích, které máme o vás uloženy. Kromě toho máte nárok na opravy, zablokování nebo i vymazání údajů, pokud tomu nebrání žádné legislativní povinnosti o archivaci. V případě potřeby se obraťte na našeho inspektora ochrany údajů. Pokud vyjádříte aktivně nesouhlas s přijímáním našich newsletterů, abychom mohli Váš požadavek splnit, musíme Vaši e-mailovou adresu vést v našem seznamu blokovaných adres.

Inspektor ochrany údajů: datenschutz@pfeifer.de

Information about cookies & data protection

We use cookies to optimise our web page for you. By continuing to use the web page you agree to the use of cookies. Further information about cookies can be found in our data protection declaration.

Required cookies

Required cookies are mandatory for the basic functions of the website. Without these cookies, you will unfortunately not be able to use our website. These cookies are always set when you use the website. No personal data is collected or stored.

Functional cookies

These cookies allow us to analyze website usage so that we can measure and improve its performance. No personal data is collected or stored.

Data protection declaration