Zaměstnavatel PFEIFER

Existuje mnoho dobrých důvodů, proč se připojit ke společnosti PFEIFER.

Například naše pozice jednoho z předních dodavatelů v našem oboru na trhu. Týmový duch v našich jednotlivých divizích. Nevšední kultura rodinné firmy řízené vlastníky. Perspektiva vývoje ve skupině podniků, která je aktivní po celém světě. Vzrušující kombinace regionálních i mezinárodních vazeb.

Nebo zcela jednoduše zaměření na jednotlivce, díky kterým je práce ve společnosti PFEIFER tak mimořádná.

 • Naše kultura a naše hodnoty

  To důležité pro společnost PFEIFER.
  Naše firemní kultura.

  Naše firemní kultura je kultura otevřené, férové a spolehlivé vzájemnosti mezi námi samými, našimi zákazníky, dodavateli, partnery a vzhledem k veřejnosti. Tím vzniká důvěra a vlastní iniciativa. Aktivita, kterou potřebujeme k tomu, abychom i nadále mohli růst a profitovat. Úspěch naší společnosti je nakonec založen na zápalu našich zaměstnanců.

  Co dělá naši společnost tím, čím je?
  Naši zaměstnanci.

  Chápeme naši společnost jako prostor pro realizaci člověka pro ostatní lidi. Nejdůležitější zásadou společnosti PFEIFER je proto realizace a podpora podnikové kultury, zaměřené na člověka a hodnoty. Aktivně, každý den, v každé oblasti.

 • Jak pracujeme

  Naši zaměstnanci určují kulturu naší společnosti. To platí také pro pracovní kulturu společnosti PFEIFER.

  Tím nejsou obsahově rozhodujícím způsobem spoluutvářeny pouze základní hodnoty. I zásady toho, jak chceme ve společnosti PFEIFER pracovat, spoluutvářejí naši zaměstnanci. Zde jsou naše zásady shrnuty v šesti stručných bodech:

  Vysoké nároky

  Špičkový výkon. Převzetí společenské odpovědnosti.

  Prozíravost

  Sledování vývoje, identifikace budoucích podmínek na trhu a vyvození potřebných změn pro naši společnost.

  Trvanlivost

  Znalost naší historie. Udržování toho, co se osvědčilo. Nové myšlení v návaznosti na výzvy budoucnosti.

  Sebevědomí

  Respekt k vlastním silným stránkám. Otevřený přístup ke slabinám. Férové partnerství.

  Síla

  Identifikovat se s úkoly a společností, chopit se příležitostí a podporovat další rozvoj. Autenticky a odvážně.

  Lidství

  Chápání firmy jako společenství lidí a pro lidi. Práce ve společnosti formou „vzájemnosti“ a „spolutvoření“.

 • Možnosti rozvoje ve společnosti PFEIFER

  Chceme, aby se naši zaměstnanci rozvíjeli, protože je to posouvá vpřed na profesionální i osobní úrovni. A také proto, že určují budoucí cestu naší společnosti.

  Osobní rozvoj ve společnosti PFEIFER podléhá standardizovaným procesům. Přitom je ale tak individuální jako každý člověk, který u nás pracuje.

  Každé školení a podpůrné opatření je orientováno na dosahování osobních cílů a potřeb v souladu s vývojovými fázemi. Tím vznikají perspektivy karierního růstu, orientované na konkrétního člověka.

  • Školení pro mladé pracovníky
  • Kvalifikační program pro vedoucí pracovníky
  • Odborná školení & coaching
  • Individuální vzdělávací programy
 • Výkony a odměny

  Co vás čeká ve společnosti PFEIFER?
  Více, než čekáte.

  Férový přístup hraje ve společnosti PFEIFER důležitou úlohu. Naše modely odměňování se proto orientují nejen podle kvalifikace a zastávaných úkolů ve společnosti, zohledňují také v mnoha případech individuální úsilí a úspěchy.

  Ve společnosti PFEIFER vás ale očekává mnohem více než atraktivní odměňování. Pro naše zaměstnance jsme připravili širokou nabídku doplňujících benefitů.

Získejte více informací o možnostech kariéry ve společnosti PFEIFER.

Information about cookies & data protection

We use cookies to optimise our web page for you. By continuing to use the web page you agree to the use of cookies. Further information about cookies can be found in our data protection declaration.

Required cookies

Required cookies are mandatory for the basic functions of the website. Without these cookies, you will unfortunately not be able to use our website. These cookies are always set when you use the website. No personal data is collected or stored.

Functional cookies

These cookies allow us to analyze website usage so that we can measure and improve its performance. No personal data is collected or stored.

Data protection declaration